Mužom a ženám to spolu funguje v mnohých sférach, no akonáhle dôjde na vzájomnú komunikáciu, dochádza k problému. Stačí jedna nevhodná veta či len zle zvolený výraz tváre a vzájomná debata končí zúrivým tresknutím dverami a nechápavým