Ak svoje dieťa nedáte zaočkovať, nesplnili ste podľa zákona svoju svätú povinnosť nutnú na predchádzanie vzniku a šírenia infekčných ochorení. Porušíte zákon? Tak ako rodičia? Povinné očkovanie je na Slovensku zavedené od 50. rokov, aj vďaka tomu