Už na úvod treba podotknúť, že kuny sú zvieratá klasifikované ako lasicovité. Sú teda dosť veľké, pretože dospelé majú dĺžku okolo 45 až 50 cm, pričom majú aj chvost. Tieto cicavce sú obratné a čo je zaujímavé,