Počuli ste už o hnutí slow fashion? Ale o fast foode ste už počuli určite. Rýchle jedlo, rýchla móda, rýchle peniaze… Všetko rýchle je dnes moderné. Ako etická odpoveď na uponáhľaný životný štýl nerešpektujúci základné ľudské a ekologické hodnoty vzniklo