Spoznať príznaky osteoporózy je niekedy ťažké. Treba si len všímať varovné signály. V mnohých prípadoch sa osteoporóza dokáže až po prvej zlomenine a preto sa nazýva aj tichá choroba. Na čo sa pri ochrane svojho zdravia zamerať?