Svadba je hneď po úmrtí životného partnera jednou z najstresujúcejších životných udalostí. Spomaľte! Ostáva vám mesiac do svadby? To je kopec času… ak ho máte! Popritom musím stíhať aj variť a upratovať A pri tom všetkom je ťažké