Vzory rodičovských rolí sú prenášané z generácie na generáciu. Spolu s meniacou sa štruktúrou rodiny sa však menia aj očakávania a zodpovednosť jednotlivých členov rodiny. Aké sú vlastne dnešné rodičovské role? Veď otec vám ukáže! Mužská –