Iste ste si už všimli v posilňovni prevažne mladšie vekové ročníky, ktoré okrem toho ako štýlovo sú vyobliekané, majú zvyčajne na ľavej ruke pripevnený mobilný telefón z ktorého vedú malé slúchadlá do ich uši. Nevnímajú ostatných okolo seba, a urputne