Poruchy príjmu potravy vznikajú aj ako dôsledok odmietania dospieť a manifestujú potrebu lásky. Prečo sa to stalo práve nám, vám, im? Choroba, ktorá nie je len otázkou zdravia ale aj života. Neexistuje anorexia ani bulímia, ale bulirexia