Bulímia a anorexia patria medzi civilizačné ochorenia posledných desaťročí. Je to len jedna alternatíva zo širokého spektra porúch príjmu potravy, ktoré nemajú so zdravou výživou nič spoločné. Spoločenský tlak Od konca 50-tych rokov chudne ideál ženskej krásy